BMECAT w Megacenniku!


Wdrażamy standard wymiany plików BMEcat w Megacenniku. Koniec z szukaniem w szafach katalogu, karty katalogowe  w Megacenniku w jednolitej formie, do pobrania przez użytkownika!

BMECat jest standardem wymiany danych katalogowych pomiędzy producentami i odbiorcami. Został wprowadzony w 1999 roku we współpracy z BME e.V. (German Federal Association for Materials-Management, Procurement and Logistics).

Szybki rozwój technologii,  nowe produkty, otwarcie rynków spowodowały chaos informacyjny dla obiorców i dystrybucji. Zaszła więc potrzeba uniwersalnego sklasyfikowania produktów oraz opracowania standardów wymiany danych o produktach.
Odpowiedzią na pierwsze wyzwanie jest ETIM czyli ujednolicona klasyfikacja produktów obejmująca klasę oraz parametry opisane w jednoznaczny wspólny dla danej klasy znormalizowany sposób. Aby użytkownikom łatwiej było się posługiwać znanym sobie językiem potocznym dodatkowo uwzględniono w klasyfikacji synonimy.

Wprowadzenie klasyfikacji ETIM daje dla rynku elektrotechnicznego wiele korzyści:

  • dokładny opis produktu- co umożliwia użytkownikowi precyzyjny wybór produktu po jego parametrach technicznych niezależnie od producenta artykułu
  • poprawia efektywność komunikacji w łańcuch dostaw
  • eliminuje błędy w identyfikacji produktu
  • daje możliwość wielokrotnego użycia zgromadzonych w systemach informatycznych danych np. przy tworzeniu kart katalogowych itp

Więcej informacji znajdziecie Państwo w specjalnie przygotowanym artykule z instrukcją obsługi nowej funkcjonalności, który można ściągnąć TUTAJ.

Powrót do listy