Kraków – dotacje do instalacji kolektorów słonecznych!


Pierwsza dotacja – od 20 stycznia 2014 roku  trwa nabór wniosków z programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2014.

Druga dotacja – niezależnie od tego można skorzystać z dofinansowania 45% z NFOŚiGW.

Rodzaj podmiotów, które mogą się ubiegać o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

  • osoby fizyczne
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • osoby prawne
  • przedsiębiorcy
  • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Wysokość środków przeznaczona na 2014 rok to 2 800 000zł. W zakładce OZE zamieściliśmy formularz analizy opłacalności inwestycji w instalację solarną firmy EUROSUN. Dostępna jest również w linku poniżej.

 

Powrót do listy