Realizujemy projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)


Firma DYNAMIK spółka z o.o. wystąpiła z realizuje projekt programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) działanie 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy. Wartość dofinansowania 248 573,04 PLN. Celem projektu jest  wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Powrót do listy